‘Su hayattır’

Türk Veteriner Hekimler Derneği, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bir açıklama metni paylaştı. Türk Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün imzasını taşıyan açıklamada, “Su Yaşamdır. En kıymetli varlığımızdır. Aynı zamanda ekosistemin dengesini ve devamını sağlayandır. Tüm canlı yaşamındaki sistem ve ekosistem dengelerini sağladığı gibi toplumlar ve devletlerarasındaki hassas dengeler içerisinde de en önemli yere sahiptir. Suyun, adil ve dengeli bir şekilde paylaşılması kalıcı banşa ve güvenliğin tesisine vesile olduğu gibi kısıtlı olan veya adilce paylaşılamayan su ise istikrarsızlık veya dengesizliğin kaynağı olabilmektedir” denildi. Su kaynaklarının iyi yönetimiyle ülkelerin refahının doğru orantılı olduğu vurgulanan açıklamada, “Günümüzde nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin artması, sanayinin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması gibi sebeplerle birçok ülke hızla su sıkıntısı yaşar hale gelmektedir. Aşın nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, sınırlı su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı giderek daha fazla arttırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘SU KAYNAKLARININ KORUNMASI ZARURİDİR’

Açıklamada, “Yarı kurak bir coğrafyada bulunan, su kaynakları yönüyle zengin olmayan ve su sıkıntısı çeken ülkeler arasına girmeye aday konumda bulunan ülkemizin her geçen yıl güvenilir su kaynaklarına olan ihtiyacı giderek daha da artmaktadır. Gıda arzı ve güvenliği için stratejik önemi tartışılmaz olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından su kaynaklarının korunması ve akılcı bir şekilde yönetilmesi zaruridir” denildi. Tabiatla uyumlu projelerin yaşama geçirilmesi gerektiği söylenen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılması, ekonomik, sosyal ve çevresel gereksinimler arasında adil ve verimli bir şekilde paylaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan stratejiler. yanı sürdürülebilirlik, verimlilik, hakkaniyet, çevresel koruma, işbirliği ve koordinasyon temel ilkelerini içeren ‘dengeli kullanım kavramı’ ön planda olmalıdır. Su, çevre ve çevre dengesi birbirini tamamlayan bır butünun ayrılmaz parçalandır. Bu bütünsellik içinde su kaynaklarımıza koruma kullanma dengesi içinde sahip çıkmalıyız. Su zengini olmayan ve su stresi yaşayan ulkemizde kullanıldıktan sonra yaklaşık %70’i deşarj edilerek yeniden doğaya bırakılan ve temiz su kaynaklarını karletme riski bulunan atık suların da, arıtılıp belli standartlara getirilerek uygun alanlarda yeniden kullanıma sunulması gereklidir. Suyumuza sahip çıkmak ve gereken değeri vermek hukümetler, belediyeler, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşlan, toplum veya bireyler olarak hepimizin sorumluluğudur. Su hayattır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir